VITALITEIT

DE SLEUTEL NAAR SUCCES

"vital and successful people and organization immediately identify
New Opportunities, make a difficult
decision and come into action.
This way they create energy and flow
and are successful."

Richard Veldboer; vrij naar: Schuller

ERVAAR JE REGELMATIG

STRESS IN COMBINATIE

MET JE WERK?

De snelheid van veranderingen om ons heen is enorm. De ontwikkeling van digitalisering en de visie op werk, vrije tijd, ontwikkeling en gezondheid vraagt een andere kijk op het aansturen van organisaties. Organisaties die niet inspelen op deze veranderingen lopen achterstand op.

Adaptieve en vitale organisaties bestaan uit vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, hun leiderschap tonen, teams waarin de neuzen dezelfde kant op staan, die prettig samenwerken en resultaat creëren. Deze organisaties zijn (daardoor) in staat tijdig in te spelen op veranderingen die in deze tijd onvermijdelijk zijn en benaderen problemen als uitdagingen en mogelijk zelfs kansen.

Lifestyle Adventures onderscheidt drie vormen van vitaliteit: fysieke vitaliteit, mentale vitaliteit en sociale (of sociaal-emotionele) vitaliteit. Deze drie staan in direct verband met elkaar en spelen een essentiële rol bij het realiseren van een succesvolle én duurzame verandering.

VOOR WIE IS HET?

Voor organisaties (en individuen) die op de veranderingen voorbereid willen zijn en willen investeren in een succesvolle toekomst van de organisatie en hun medewerkers. Of voor organisaties die een hoog verzuimpercentage kennen en daarvan af willen. Of organisaties waarbij teams teams of teamleden niet betrokken zijn, waar vertrouwen ontbreekt en waar medewerkers mentaal afgehaakt zijn.

HOE WERKT HET?

Wil een organisatie (of individu) een duurzame verandering of investering in de toekomst bewerkstelligen, dan vragen zowel fysieke, als mentale en sociale vitaliteit aandacht. Het Totaal Vitaal Concept® van Lifestyle Adventures bevat alle ingrediënten voor succesvolle en duurzame verandering.

VITALITEIT; DE SLEUTEL NAAR SUCCES

Wil je meer weten; neem contact met ons op

TIJD VOOR MIJ


“A VITAL LIFE LEADS TO FREEDOM, FLOW AND HAPPINESS. YOUR HAPPINESS IS THE REFLECTION OF YOUR HEALTH.”

Richard Veldboer

DOEL

Goede indicatoren voor medewerkers en leidinggevenden dat actie nodig is, zijn bijvoorbeeld: voortdurende zoektocht naar juiste balans tussen werk en privé of inspanning en ontspanning; energieverlies als gevolg van ééntonig of snel veranderend werk; een hoog stressniveau; fysieke klachten zoals regelmatig hoofdpijn, spierpijn, futloosheid; niet toekomen aan de dingen die jij echt belangrijk vindt of het idee met klachten niet bij de werkgever terecht te kunnen.

DOELGROEPL

De training ‘Tijd voor Mij’ is voor iedereen die (weer) verantwoordelijk wil zijn voor een gezond en vitaal leven en met vragen zit die gaan over gezondheid en vitaliteit, of dat nu zakelijk of privé is. Of als je je beseft dat je aan jouw vitaliteit wilt werken, maar niet weet hoe dit aan te pakken.


RESULTAAT

 • Kennis van een vitaal leven.
 • Inzicht in verhouding fysieke en mentale vitaliteit.
 • Duidelijk (stappen- en actie)plan.
 • Heldere doelstellingen over ambitie.
 • Helderheid over eigen overtuigingen.
 • Tools hoe verandering aan te brengen.
 • Realiseer jouw dromen en ambitie.

 • PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Eendaagse training.
 • Locatie: centraal in Nederland.
 • Bevat indoor en outdoor activiteiten.
 • Open training *
 • Deze training is een ééndaagse open training en wordt in het nederlands gegeven.
  * Alle trainingen kunnen ook voor teams op maat gemaakt worden.

  "“Het inzicht dat door eerst tijd voor mijzelf en mijn gezondheid te nemen geeft zoveel ruimte en
  het gevoel van vrijheid. Dit had ik eerder moeten doen.”
  -referenties op aanvraag beschikbaar-

  Wil je meer weten; neem contact met ons

  TOTAAL VITAAL CONCEPT (TVC)


  “IF YOU WANT SOMETHING YOU’VE NEVER HAD, YOU MUST BE WILLING TO DO SOMETHING YOU’VE NEVER DONE.”

  Thomas Jefferson

  DOEL

  Vitale organisaties met een duidelijk doel, focus, vertrouwen en oog voor resultaat. Kennis is niet per se meer de bepalende factor. Dit vraagt een aantal andere vaardigheden van de organisatie en dus ook de medewerkers. Het Totaal Vitaal Concept® richt zich daarbij op zowel de fysieke, als ook mentale en sociale vitaliteit van medewerkers en teams. Alleen dan zal een verandering succesvol en duurzaam zijn.

  DOELGROEPL

  Organisaties die voorbereid willen zijn of snel willen reageren op veranderingen en kansen. Om de transformatie naar een vitaal adaptieve organisatie succesvol te laten verlopen heeft Lifestyle Adventures een in-company programma; het Totaal Vitaal Concept® ontwikkeld. Dit gaat over de organisatie van de toekomst. Het Totaal Vitaal Concept® richt zich op medewerkers of teams die met plezier en energie hun werk doen, samenwerken volgens gemaakte afspraken en gewenste resultaten boeken.  RESULTAAT

 • Helderheid over de te varen koers en een bijpassend stappenplan.
 • Medewerkers en teams die hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Medewerkers die met plezier hun werk doen.
 • Werken aan creatieve oplossingen en leiderschap.
 • Toename van werkplezier en productiviteit.

 • PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Intakegesprek.
 • Locatie: in-company of op nader te bepalen locatie.
 • Het Totaal Vitaal Concept® bestaat uit verschillende modules van een dagdeel of dag. Op basis van de intake wordt een Vitaliteitsplan geschreven met een visie, strategie en stappenplan met de stapelbare modules.
 • “Eindelijk gedegen en praktische tools waarmee we gedurende langere tijd aan de slag kunnen. Dank
  voor de gedegen begeleiding. Het heeft goed geholpen de noodzaak in te laten
  zien. Het creëert een verantwoordelijkheidsgevoel.”
  -referenties op aanvraag beschikbaar-

  Wil je meer weten; neem contact met ons op

  ONS NIEUWE PROGRAMMA

  BINNENKORT HIER TE ZIEN

  Wil je meer weten; neem contact met ons op

  ONS NIEUWE PROGRAMMA

  BINNENKORT HIER TE ZIEN

  Wil je meer weten; neem contact met ons op